EU måste reformeras (artikel i Tidningen NU)

20131009-082235.jpg
EU-samarbetet befinner sig just nu i sin värsta kris någonsin. EU-ledarna lyckades visserligen till slut enas om en ny långtidsbudget för perioden 2014-2020, men den kompromiss som uppnåddes lyckades inte adressera de allvarliga problem som unionen har. Den finanskris som nu är inne på sitt femte år har visat på de allvarliga svagheter som finns i unionsbygget. Det sätt som EU och dess ledare har hanterat krisen på har i bästa fall varit ineffektivt men ofta också kontraproduktivt med åtgärder som när de väl kommit har hällt bensin på brasan.
Det folkliga motsåndet mot EU växer runt om i Europa, ofta artikulerat genom nationalistiska och xenofobiska krafter. Man vänder sig bl.a. mot EU-tjänstemännens höga löner, förmåner och deras svällande antal. Det här är visserligen saker som måste rättas till en mer rimlig nivå, men som knappast hjälper EU att bli den kraft som åter kan föra Europa framåt, eller ens säkerställa dess överlevnad under det kommande årtiondet. Den svällande byråkratin, som innefattar inte bara EU:s egna 55 000 tjänstemän utan mångdubbelt fler tjänstemän i medlemsstaterna som tillbringar en stor del av sin arbetstid med EU-frågor, måste trimmas kraftigt i en tid när människor upplever att deras välfärdsproducenter drabbas av kraftiga nedskärningar.
Det är inte en slump att de länder som drabbats hårdast av finanskrisen också är de länder som varit de största mottagarna av EU:s gigantiska jordbruks- och regionalstöd. Pengar som strömmat in i ekonomier som hjälpt till att dölja enorma strukturella brister och bidragit till uppblåsta fastighetsbubblor, fött organiserad brottslighet och hjälpt korrupta politiker att hålla sig kvar vid makten. Att dessa stöd avskaffas eller bantas kraftigt är en förutsättning för att Europa ska bli konkurrenskraftigt gentemot en omvärld som rör sig framåt med stormsteg. Tyvärr avslöjade förhandlingarna om långtidsbudgeten att den struktur som EU-samarbetet har idag inte möjliggör nödvändiga reformer.
Ett av de grundläggande problemen för EU-samarbetet är att man har blivit en förstelnad kompromiss mellan två i sig oförenliga organisationsparadigm. Dels ett mellanstatligt samarbete mellan snart 30 länder. Ett samarbete som handlar om att långsamt mala fram kompromisser mellan medlemmarna. En regim som premierar försiktighet framför handlingskraft. Dels ett överstatligt samarbete som handlar om att fatta och genomföra beslut. En regim som i bästa fall är handlingskraftig och förmår att se till de beslut som fattas blir verklighet.
Ett Europeiskt samarbete som kan innebära något positivt för medborgarna måste renodlas så att de delar som måste vara överstatliga, främst den inre marknaden och miljöfrågorna, får en tydligare och mer exekutiv beslutsmekanism. Ett system där minsterrådet ersätts av en senat utsedd av medlemsstaternas regeringar, och likställt med Europaparlamentet. En kommission utsedd av de båda kamrarna med ett tydligt politiskt mandat. Och slutligen en tjänstemannaorganisation som är organiserad för att se till att fattade beslut genomförs snabbt och effektivt i hela unionen.
De mellanstatliga delarna av samarbetet behöver bli mer flexibla, både i form av medlemsskap och styrning. De bör lyftas ut ur unionen till separata samarbetsprojekt med spelregler som är utformade efter projektens egna behov. Medlemskap i dessa projekt kan också variera och behöver inte vara knutet till medlemskap i unionen. En form som har visat sig vara framgångsrik i olika sammanhang är där ett land, som har varit framgångsrikt inom området och/eller har särskild expertis, ”adopterar” samarbetet och använder sin egen förvaltning för att administrera samarbetet (med stöd från de andra medlemmarna).
Att genomföra kraftfulla och modiga reformer av EU-samarbetet under de närmaste åren är nödvändigt om det ska överleva. Alternativet, ett Europa som åter definieras av nationalism och motsättningar, är för hemskt för att ens tänkas. Frågan är vem som ska initiativet till de nödvändiga reformerna?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s