100 myndigheter som kan läggas ner

Här är en lista på 100 statliga myndigheter som regeringen borde titta på om de verkligen behövs, om de kan läggas ner, om de har några uppgifter som behöver utföras, och i så fall vilka som kan ta över:
1. ALKOHOL- OCH LÄKEMEDELSSORTIMENTSNÄMNDEN

2. ARBETSMILJÖVERKET (AV)

3. ARVFONDSDELEGATIONEN

4. AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SKOLMYNDIGHETEN M.M.

5. AVVECKLINGSMYNDIGHETEN FÖR SSI OCH SKI

6. AVVECKLINGSORGANISATIONEN FÖR ARBETSLIVSINSTITUTET

7. BOKFÖRINGSNÄMNDEN

8. CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN

9. EKONOMISTYRNINGSVERKET

10. ELSÄKERHETSVERKET

11. ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

12. EXPORTKREDITNÄMNDEN

13. FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN

14. FIDEIKOMMISSNÄMNDEN

15. FINANSPOLITISKA RÅDET

16. FISKERIVERKET

17. FORSKARSKATTENÄMNDEN

18. FORTIFIKATIONSVERKET

19. FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA

20. FÖRSVARETS RADIOANSTALT

21. GENTEKNIKNÄMNDEN

22. GLESBYGDSVERKET

23. GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV

24. HARPSUNDSNÄMNDEN

25. ILO-KOMMITTÉN

26. INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING

27. INSTITUTET F ARBETSMARKNADSPOLITISK UTVÄRDERING

28. INSTITUTET FÖR TILLVÄXTPOLITISKA STUDIER

29. INSTITUTET FÖR UTVÄRDERING AV INTERN ATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

30. JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN

31. KAMMARKOLLEGIET 32. KOMMERSKOLLEGIUM

33. KONJUNKTURINSTITUTET

34. KONSTNÄRSNÄMNDEN

35. KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN

36. KRIMINALVÅRDSNÄMNDEN

37. KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE

38. LIVSMEDELSEKONOMISKA INSTITUTET

39. LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN

40. MEDLINGSINSTITUTET

41. MYNDIGHETEN FÖR HANDIKAPPOLITISK SAMORDNING

42. MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA ADOPTIONSFRÅGOR (MIS)

43. MYNDIGHETEN FÖR KVALIFICERAD YRKESUTBILDNING

44. MYNDIGHETEN FÖR NÄTVERK OCH SAMARBETE INOM HÖGRE UTBILDNING

45. NOTARIENÄMNDEN

46. NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR

47. NÄMNDEN FÖR STATLIGT STÖD TILL TROSSAMFUND (SST)

48. NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR

49. NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING

50. POSTVERKETS AVVECKLINGSORGANISATION

51. PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN

52. PRESSTÖDSNÄMNDEN

53. RADIO- OCH TV-VERKET

54. REDERINÄMNDEN

55. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG

56. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING

57. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND

58. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM

59. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ

60. REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA

61. REVISORSNÄMNDEN

62. RIKSTRAFIKEN

63. RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN

64. RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN

65. SAMESKOLSTYRELSEN

66. SKATTERÄTTSNÄMNDEN

67. SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR

68. SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND

69. SMÅHUSSKADENÄMNDEN

70. SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN

71. STATENS ANSVARSNÄMND

72. STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

73. STATENS BIOGRAFBYRÅ

74. STATENS BOSTADSKREDITNÄMND

75. STATENS ENERGIMYNDIGHET

76. STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT

77. STATENS INSTITUT F KOMMUNIKATIONSANALYS

78. STATENS KONSTRÅD

79. STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR

80. STATENS PENSIONSVERK

81. STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND

82. STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND

83. STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND

84. STATENS UTLANDSLÖNENÄMND

85. STATENS VA-NÄMND

86. STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT

87. STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND

88. STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR

89. SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER

90. SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON

91. SVERIGES FÖRFATTARFOND

92. TALTIDNINGSNÄMNDEN

93. TULLVERKET

94. UNGDOMSSTYRELSEN

95. VERKET FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING

96. VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

97. VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING, NUTEK

98. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN

99. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG

100. ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD

Läs även andra bloggares åsikter om , , _

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s